Barbro Jönsson och Oscar Swartz

Precis som förra året har Neo premierat folk som verkat för förändring. Till Årets förändrare utsågs juristen Barbro Jönsson, som stått emot den organiserade brottsligheten, och till Årets aktivist, Oscar Swartz för bland annat FRA-motståndet.

Stor grattis till båda två!

I kommande numret av Neo, som når prenumeranterna till månadsskiftet, finns matiga intervjuer med de båda pristagarna.