Att avskaffa tullen och ändå har den kvar

”Reinfeldt vill ta bort etanoltull” enligt stora rubriker idag. Det är en sanning med modifikation. Reinfeldt avskaffar en ensidig svensk skyddstull på 5-10 öre per liter som infördes förra året. Om EU så tillåter efter vederbörlig ansökan om tillstånd.

Det handlar alltså inte om EU:s totala tullpåslag på 1.80 kr per liter. Inte heller om EU:s planerade omklassificering av etanol som skulle fördyra importen med en krona per liter.

Reinfeldt säger också att han ”vill verka för en avveckling av EU:s gemensamma skyddstullar mot etanol”. Det låter radikalare. Om det inte fortfarande är frågan om att andra länder också ska avskaffa den lilla extra skyddstullen, medan det stora tulluttaget förblir orört eller rentav höjs med det tiodubbla.

Med trixande av det här slaget är regeringen i rask takt på väg att spela bort sitt förtroendekapital i frihandelsfrågor. Men en tioöring i minskade tullpåslag är ju i alla fall en tioöring, ja kanske bara hälften, om några år och om EU tillåter förstås. ”Det var ju fan så gentilt” som Skomakar-Ludde sade till baron på Valla (andra citat här). Brasiliens president Lula kunde ha kostat på sig en liknande syrlighet.