Att ljuga med opinionsmätningar

Knappt har man önskat en svensk granskning av dålig statistik, förrän man slår upp DN och får svaret på varför man inte kommer att få läsa något sådant. Deras huvudnyhet igår var en opinionsmätning som påstås visa att ”Stockholms bilister säger ja till högre trängselskatt.” Det är bluff och båg.

Frågan DN ställde efter några ledande påståenden om klimathot och koldioxidutsläpp var nämligen: ”Vad av följande tror du är bäst att göra för att minska biltrafiken i Stockholm?” Ett svar på den frågan är en ren åtgärdsbedömning. Det säger ingenting om huruvida höjda trängselskatter eller minskad biltrafik är önskvärda ens bland de 32 procent som valde detta alternativ (bland tre upplästa alternativ, så det var ju inte särskilt rungande respons).

För att underlätta för svaret höjd trängselskatt var dessutom alternativ som utbyggd kollektivtrafik och ringled inte bland de i förväg upplästa. Även följdfrågan är gravt ledande. ”Hur mycket tycker du att avgiften ska höjas med vid högtrafik?” Det går inte att komma ifrån misstanken att DN valt sin vinkel i förväg, och anpassat undersökningen därefter.