Avsnoppande motfråga på dumt påstående

Påstående: [V]i ber Nerikes allehanda och Sverige att inte publicera liknande bilder i framtiden då vi känner oss kränkta.

Motfråga: Min egen känslomässiga status är allmänt grinig med växlande inslag av sporadisk munterhet (intressant va?). Vilka av era rättigheter tycker ni ska inskränkas på basis av vad jag känner?