Avsnoppande svar på dumt påstående

Påstående: [V]i vill bara visa att moralen ibland ska få gå före yttrandefriheten.

Motpåstående: Det enda ni visar med ett krav på att med hot om legala sanktioner eller annat våld diktera vad andra får tycka och trycka, är att ni saknar moral.