Avsnoppande svar på dum fråga

Fråga: Ingen av oss är emot konst eller yttrandefrihet men när blev det kränkning och inte enbart personlig kränkning utan att man kränker en religions värderingar och kultur, när blev det konst?

Svar: Det har varit en levande del av konsten, yttrandefriheten och västerländsk civilisation åtminstone sedan Voltaires dagar på 1700-talet.