Centerns självmål

I SvD idag (”C vill skärpa straff för sexköp”, ej på nätet) gör centerns partistyrelse ett magnifikt självmål när de försöker skärpa sexköpslagen. Den som uppsåtligen är kund hos en tvångsprostituerad ska kunna dömas för våldtäkt. Johan Linander förklarar: ”när man utnyttjar traffickingoffer och vet, eller måste förstå att tjejen inte gör det här av fri vilja, så menar vi att sexköparen utnyttjar någon annans hot och våld på samma sätt som vid våldtäkt.”

Om det är att rubricera som våldtäkt (detta inflaterade ord) är tveksamt, likaså hur en uppsåtsbevisning skulle hålla i domstol utan att förfalla till godtycke som att förbjuda sex med utlänningar generellt men inte svenskar. Ingen torde dock ha något att invända mot att det ska vara straffbart att utnyttja uppenbart tvingade kvinnor.

Men med detta resonemang öppnar också Linander för ett avskaffande av sexköpslagen. Denna bygger ju nämligen på den paternalistiska föreställningen att alla kvinnor ska skyddas från att sälja sex eftersom ingen antas göra detta av fri vilja (samma antagande som gällt exempelvis serietecknare eller nöjesarrangörer genom historien). När Linander i sitt rop på strängare straff pekar ut en grupp verkligt tvingade traffickingoffer, och separerar dessa från vanliga sexsäljare som antas bedriva sin verksamhet av fri vilja, så faller argumentet för själva sexköpslagen.