Moralpanik, Magnus Betnér och Siewert Öholm

Jag skriver en rapport åt Timbros medieinstitut som jämför moralpaniska tendenser i medierna kring videovåld respektive datorspelsvåld. Presentationen tisdagen den 19 maj lär bli något i hästväg då Siewert Öholm tackat ja till att delta i panelen och Magnus Betnér kommer att inleda.