Citaten: En tävling

Inget rätt svar hittills angående vem av de fyra ”ungdomarna” Anders Björck, HUF, Lars Leijonborg, FPU, Bosse Ringholm, SSU och Karl Erik Olsson, CUF som sade vad under mellanölsdebatten 1971. Vi gör en tävling. Den som först postar rätt person till citaten i förra inlägget och de nedan vinner en snygg och alldeles färsk bok från Voltaire Publishing om det italienska köket – Delizia! av John Dickie – som jag dessvärre inte hinner läsa.

De första fyra citaten här, nedan är ytterligare ett var:

5. ”Jag tror att den offentliga propagandan mer än nu måste gå in för att ändra värderingarna. Det kan vara farligt för ett samhälle att gå in och göra om människors värderingar, men gör man det på ett sakligt sätt på just det här området kan det försvaras.”

6. ”Vi har veckoslutskurser kring alkoholproblematiken och vandringsutställningar.”

7. ”De länder där spriten är fri är inte precis fria från alkoholskador.
– De har dels ingen information om alkoholens skadeverkningar. Inte heller har de några restriktioner när det gäller reklamen, som direkt uppmuntrar och stimulerar ett våldsamt drickande. Reklamen är onödig. Den tjänar inget syfte.”

8. ”Ja, jag tycker att [mellanöl] är gott. Jag lever ju fortfarande kvar litet i det agrara samhället och när bryggarbilen kommer köper man en back öl när den gamla är slut. Men jag är nog manipulerad, kunde nog dricka en vanlig pilsner i stället, eller varför inte lättöl?”

Avslutningsvis får ni gissa vem av de fyra som bjöd på följande tre citat:

”Nykterhetsrörelsen t ex har ju ett professionellt intresse av att förstora upp problemen, inte minst bland ungdomsgrupperna. Den kör med skrämselpropaganda. Jag tycker man ska ha en ”nyktrare” bild av läget i stället.”

”Jag tror inte att alkoholproblemet i sin totala omfattning är större idag är för 10-15 år sedan. Tvärtom finns en del som talar för att situationen är mer rimlig nu än tidigare. Man har lyckats förändra folks vanor.”

”Vi tror inte på gamla 1800-talsmetoder, restriktioner, förbud, påbud i form av moraliserande inslag i lagstiftningen. Vi eftersträvar en annan alkoholkultur än den vi har nu.”