Congratulations, you have just met the HRF

Det sägs att moderaterna vill inkludera fler kvinnor i sitt parti. Jag hoppas att de en dag blir breda nog att inkludera Sofia Appelgren, vars salladsbar Wild’n’Fresh stängdes ner av Hotell & Restaurangfackets blockad. Nu har i alla fall Sofia skrivit en bok om sina erfarenheter.