Dagens ?Det blir bättre?

”Under denna tjugoårsperiod har hälsan förbättrats kraftigt i länet: Medellivslängden har ökat, spädbarnsdödligheten har minskat, andelen dagligrökare har minskat och konsumtionen av frukt och grönt har ökat.”

Från sammanfattningen av Stockholms läns Folkhälsorapport. Förutom ökad alkoholkonsumtion pekar i stort sett alla indikatorer åt hälsosammare håll. Även i denna rapport (s 27) kan den uppmärksamme notera att den ökande livslängden till en del förklaras av att vi äter hälsosammare nu är på 1970- och 1980-talet, något att tänka på när pekafingermoralisterna ylar om snabbmat och frosseri.

Men är man politiker eller journalist kan man naturligtvis alltid slå ner på att folk inte lever fullständigt hälsosamt, leta undantag från trenden, och om allt går åt rätt håll kan man alltid ta till den gamla klassikern att bekymra sig över skillnader mellan grupper.

Med rubriken ”Utbredd ohälsa bland utlandsfödda” rapporterar exempelvis DN om att ”ett av de allvarligaste problemen” är att vissa kommuner ”riskerar att hamna på efterkälken” (dvs att befolkningen lever allt längre och friskare, men än mer så i andra kommuner). Om det är ”ett av de allvarligaste problemen” kanske man skulle uppmärksamma avsaknaden av värre problem. Men bara med en mening uppmärksammar DN trenden mot allt bättre hälsa, för att genast påpeka att många är för stillasittande (minskar), äter för lite frukt (minskar) och ökar risken för bl a hjärtsjukdomar (minskar och har minskat drastiskt).

Radio Stockholm skriver i sin notis mest om att hälsan förbättrats och att ett antal viktiga trendbrott rörande t ex psykisk ohälsa kunnat konstateras, men rubriken och ingressen (det enda man ser om man inte särskilt klickar på artikeln) handlar om ”Stora skillnader i hälsa mellan kommunerna”.

SvD har på hemsidan nöjt sig med en rubrik om att ”Stockholmarna är feta men mår bättre” och en mening om att hälsan är bättre idag än 2002, och än mer så i välbärgade områden. En mera korrekt spegling, men inte i någon artikel utan bara med en länk till landstingets hemsida. Goda nyheter är knappt några nyheter, får man förmoda.

(Uppdatering: Hade DN bara orkat distribuera sin pappersupplaga före kl 9 i fredags hade de sluppit ovanstående drapa för sin webartikel. ”Stockholmarna mår bättre och lever längre” blev rubriken i själva tidningen, som också ägnar mest tid åt förbättringarna. Balanserat och informationsrikt.)