Dagens utflykt i byråkratins djungel

Nationella träbyggnadsstrategin!? Jo, det finns faktiskt en kommitté  med detta namn, sorterandes under Näringsdepartementet. Uppdraget är att i korporativ anda befrämja byggnader i trä, svenska skattepengar ska på så vis understödja svensk industri och export. Den borgerliga regeringen verkar inte ha bråttom att lägga ner onödig byråkrati av det här slaget. På hemsidan kan man tvärtom se Maud Olofsson utmana statliga företag att tävla i vem som kan bygga mest i trä. Blir vinnaren ”årets träskalle”?