Dåliga beslut behöver inte vara irrationella

Jag läser om och stör mig än mer på Sunsteins/Thalers platta argumentation för så kallad libertariansk paternalism. Inte minst deras fullständigt orealistiska kriterier för att människor ska få fatta beslut själva.

Ett exempel från Sunstein/Thaler på att människors egna beslut inte är mer i deras eget intresse än beslut från tredje part. Om en nybörjare i schack spelade mot en erfaren spelare så kommer nybörjaren fatta dåliga beslut och förlora. S/T påpekar att dessa val lätt skulle kunna förbättras med några hjälpsamma anmärkningar.

Är detta exempel ett argument mot att låta folk fatta egna beslut? Knappast. Om målet är att lära sig spela schack är det naturligtvis bättre att tänka igenom sina drag och lära av sina misstag, även om man förlorar spelet, än att ha någon bättre vetande hängande över axeln som säger vart man ska flytta pjäserna. Är målet bara att få en strategi för att vinna spelet, då frågar man naturligtvis någon erfaren om råd och följer dem (inte heller då behövs någon som ovälkommet hänger över axeln). Vad som är ”optimala” beslut är inte ens i detta tänkt illustrativa fall självklart, eller på förhand vetbart för en utomstående. Det går inte att förutsätta att en tredje persons bättre kunskaper och färdigheter är efterfrågade bara för att någon fattar dåliga beslut.

Tvärtom. Sunstein och Thaler gör ett grundläggande misstag när de dömer ut människors agerande i val av pensionssparande eller aktieportföljer för att de inte är bättre än expertisens. De inser inte att människor mycket väl kan se ett värde i att bestämma själva utan att vara bra på det eller att välja rätt. Väldigt få av dem som tippar stryktipset nöjer sig med att låta datorn sätta ihop en rad, även om denna tjänst numera grundar sig på experttips. En stor del av spelandets nöje ligger i att välja ut resultaten själv (och själv söka expertis och fakta) även om man inte är särskilt bra på det. För den som väljer mellan ett antal likartade pensionsfonder eller sparar lite i aktier kan situationen mycket väl vara densamma.