Finns det?

Lider mig igenom Svante Nycanders tendentiösa historik ”Svenskarna och spriten” som mest tycks vara en genomgång av nykterhetsrörelsens inre vedermödor. De som gillar friheten att själva bestämma avfärdas som ”den larmande reaktionära egoismen” medan en kommitté av läkare okritiskt tas som auktoriteter även när de diagnostiserar ”penningbegäret” som det stora problemet och förhåller sig likgiltiga till att ett totalförbud mot alkohol är en ”förhatlig tvångslagstiftning”. Det är så här långt (s 65) vare sig historik eller kritik, det är lyteskomik.

I USA finns mängder av populärhistoriska böcker om alkoholpolitiken och förbudstiden. Sverige verkar vara ett totalt u-land i jämförelse. Finns det ens någon bok om den folkomröstning om rusdrycksförbud som hölls 1922? Någon som kan tipsa om en bok där argumentationen och konfliktlinjerna spaltas upp utan att man som lekman ska behöva gräva i arkiven.