Debatten om socialliberalismen sammanfattad

Bloggen Strötankar och sentenser har gjort en ambitiös och läsvärd sammanfattning av bloggdebatten kring socialliberalismen som startade med min artikel i Liberal Debatt.

Dock verkar skribenten, som heter Jimmy och är miljöpartist, ha missuppfattat det som att diskussionen rör enbart ekonomisk frihet, trots att han själv citerat att min ursprungliga kritik gällde exempelvis överhetsvurm och förmynderi inom socialliberalismen. Likaså studsade jag vid det bisarra påståendet att Thomas Hobbes, som förespråkade en totalitär statsmakt som enda alternativet till ”allas krig mot alla”, skulle ligga liberalismen nära i frihetssyn.

Jimmy hävdar vidare att den som är för liberalism skulle vara blind för exempelvis företagens makt. Så är naturligtvis inte fallet. Däremot är den liberala tanken att bästa sättet att kontrollera att företagen inte får för stor eller illegitim makt att separera dem från staten och lämna dem att efter bästa förmåga tjäna människors behov i fri konkurrens med andra företag på marknaden. Ekonomisk frihet behövs just för att kontrollera både stat och kapital (se t ex här och här) på samma sätt som åsikts- och religionsfrihet är avgörande för att skydda människor från exempelvis allianser mellan stat och kyrka, eller mot den åsiktskontrollerande alliansen mellan stat och akademi/utbildning.