Det räcker nu!

Dagens DN-ledare Fimpa rökkraven är en välkommen tillnyktring. ”vill vi verkligen ha ett samhälle där arbetsgivaren bestämmer hur mycket vi ska motionera, vad vi ska dricka, äta och väga för maximal effektivitet?” frågar tidningen, och svarar: nej. Det är på tiden, och desto mer glädjande att rösten höljs även i DN med sin skamliga tradition av paternalism och regleringsiver.

Arbetsgivaren har i växande grad setts som en folkhälsoideologins spjutspets med en växande del i det korporativa ansvaret för folkets hälsa med pekpinnar i fråga om mat, motion och andra levnadsvanor. Kommuner och landsting kan med sina monopol gå i braschen, och drivs till detta av engagerade fanatiker som sällan stöter på motstånd eller ifrågasättanden. Vem vill utmålas som att vara för ohälsa?

Men det handlar om självbestämmande och en privat sfär som är ens egen, en del av vilka vi är, på arbetsplatsen såväl som på internet.