Döden och skatterna

Apropå Naomi Klein-debatten och hennes försök att koppla liberalism till kriser, läser jag en intressant skattehistorik i en bok om förmyndarstatens ekonomi. Det visar sig att amerikanska punktskatter på alkohol, tobak etc har en väldigt tydlig historik. De infördes och höjdes i samband med krig, och avskaffades därefter.

Den första skatt som någonsin infördes på federal nivå 1791 var en skatt på whiskey för att finansiera skulden från kriget mot engelsmännen. Thomas Jefferson avskaffade denna djupt impopulära skatt (i delar av södern användes whiskey som betalningsmedel i bytesekonomier) i början av 1800-talet. Men 1800- och 1900-talets historik är annars att punktskatter införs i krigstid och avskaffas snart därefter.

Den förste att i fredstid (om än kristid i sviterna efter den stora depressionen) införa och höja punktskatter är Franklin D Roosevelt i hans New Deal (förhoppningen när Roosevelt avskaffade alkoholförbudet och införde en hög skatt var att amerikanerna skulle ”dricka sig till en balanserad budget”.)

Under senare delen av 1900-talet kommer krigen så tätt att flera skatter permanentas, däribland punktskatter på bensin, alkohol och tobak. Punktskatterna från andra världskriget hade inte hunnit avskaffas innan Koreakriget bröt ut. Sak samma med andra skatter, först i samband med andra världskriget blir inkomstskatten en allmänt betungande skatt.

Krig och kriser har alltså historiskt banat väg för höjda och nya skatter. Samt sänkt vår toleranströskel för båda dessa fenomen. Idag kan en hotande kris vara en skakig extrapolering av snart sagt vilken risk eller kostnad som helst (vilket i Sverige funkade redan på Myrdals tid). Punktskatter har å sin sida fått sitt eget liv som lösningen och vägen på snart sagt varje problem. I Sverige hävdar regeringen att vägen till renare miljö och hälsosammare liv går via högre punktskatter. Men den paradisiska motiveringen till trots (och den är ju i sig inte helt orelaterad till döden) rättfärdigas skatterna fortfarande ytterst mot bakgrund av en hotande katastrof, ohälsa respektive miljöförstöring.

Så ser alltså den verkliga ”chockdoktrinen” ut.