En god konservativ

London School of Economics har podcastföreläsningar som kan laddas ner här eller på itunes. Missa inte Jonah Goldbergs föreläsning kring hans bok Liberal fascism (liberal i den amerikanska betydelsen socialliberal, progressiv eller socialist). Goldberg visar med historiska och nutida exempel de nära kopplingarna mellan vänstern och fascismen. I frågestunden passar han också på att avfärda Bushhögern och andra ”big-government conservatives” och positionerar sig själv som en konservativ nära den klassiska liberalismen genom att inte vilja låta staten reglera människors privatliv.