En värre stereotyp

Så har vi då årets Nogger Black-haveri. Det har upptäckts att ”Tintin i Kongo” är rasistisk. Grattis! Det är bara 77 år sedan den först gavs ut. Idag är den ett komiskt tidsdokument över den syn på Afrika och afrikaner som då rådde i stora delar av västvärlden, ungefär som att läsa ur gamla uppslagsverk från samma tid.

Vi skrattar alltså sedan länge åt, och inte med, upphovsmännen till sådana stereotyper. Det bör vi naturligtvis fortsätta med. Och i det här fallet är det väl känt att Hergé skämdes för albumet redan under sin livstid. I samband med svenska nyöversättningar av Tintinalbumen för två år sedan kommenterade seriekännaren Magnus Knutsson detta album i tidningen Broderskap nr 40 2005:

– ”Tintin i Kongo” speglar den tidens syn på Afrika och på den tiden, i början av 1930-talet, var den europeiska synen rasistisk. Hergé skämdes för det, så när han gav ut ”Tintin i Kongo” igen ändrade han på en del detaljer. Lustigt nog blev ”Tintin i Kongo” populär i Afrika, där albumet var en stor framgång efter att det blivit ganska grundligt omtecknat.

Så farligt var det med den saken. Men nu har alltså några etniska särintressen med behov av att profilera sig börjat ropa på förbud och censur. I Sverige är det Afrosvenskarnas Riksförbund som någon månad i efterhand plagierat kollegor i Sydafrika och USA. Och när Fatima Doubakil, som sitter i afrosvenskarnas styrelse, säger DDR-klingande saker som ”Det finns ingen plats för Tintin i ett demokratiskt samhälle”, då är det den fortfarande levande stereotypen om Afrika som demokratiskt efterblivet och utan förståelse för yttrandefrihet hon underblåser. Det borde hon sluta med.

Uppdatering: Ingerö har flera goda poänger, och visar att jag ovan varit löjligt snäll mot Afrosvenskarnas riksförbund.