Epidemi på kafferast?

Amerikanska folkhälsomyndigheten CDC meddelar att amerikanerna inte längre blir fetare. Ingen statistiskt säkerställd förändring från 2003-2004 har kunnat konstateras. Precis som i Sverige verkar 1990-talstrenden med ökad övervikt och fetma ha planat ut under 2000-talet. Från samma myndighet visar också preliminära siffror att medellivslängden fortsätter att öka och dödlighet i hjärtsjukdomar, stroke och cancer minskar.

Det kan inte vara glada dagar för alarmister. Den fetmaepidemi de menat var dömd att fortsätta öka så länge vi har snabbmatsrestauranger och en bekväm tillvaro verkar ha tagit kafferast, och för bara några veckor sedan kom ytterligare bekräftelse på att övervikt i vilket fall som helst inte är så farligt. Allt detta innan paternalisterna fått sjösätta sina ambitiösa planer på att medelst fettskatter, arbetsgivarkontroll över lunch- och motionsvanor, reklamförbud och varningstexter och folkhälsoråd i varje kommun rädda oss undan eventuella extrakilon. Inte för att jag tror att detta kommer att hindra dem från att införa dumheterna i alla fall.