Farthinder, överlevnadshinder

Farthinder är tydligen otäcka små rackare. Londons ambulansförare bedömer att de riskerar omkring 500 människoliv per år bara i London. Ronald Bowman, en amerikansk forskare, (o)roade sig med att räkna på effekterna av farthinder i hemstaden Boulder, Colorado. Resultatet: 85 förlorade människoliv genom en minuts längre färdväg för utryckningsfordon för varje räddat liv genom färre olyckor vid farthindren. Men vad betyder det om det finns en nollvision för skadade i trafiken? Eller när staten överväger att ta ner hastigheterna till 30 km överallt i tätort, av miljöskäl?

Nästa generation paternalistiska påfund tycks dock vara lite mer hänsynstagande.