Fight for your right to party

”Statens Folkhälsoinstitut representerar den mest primitiva och onödiga av statliga omsorger, en myndighet med uppdrag att uppfostra vuxna medborgare. Förbudet mot att spruta champagne borde ha varit den droppe som får förmynderibägaren att rinna över. Nu får det vara slutpekat, slutpetat och slutförbjudet. Lägg ner Folkhälsoinstitutet!”

Det skriver jag och Fredrick Federley i en debattartikel i Göteborgs Tidningen idag.