Rundgång

I januari i år kom journalisten Miki Agerberg med sin bok ”Ormen i paradiset – om den globala fetmaepidemin”. En bok som bland annat i sitt slutkapitel pläderar för fettskatter och andra statliga ingrepp och regleringar. Inte så konstigt kanske eftersom Agerberg stödjer sig på personer som Folkhälsoinstitutets Liselotte Schäfer-Elinder och förre folkhälsoministern Morgan Johansson. Samt på en oberoende debattör: Göran Greider.

Samme Greider som sedan i Aftonbladet får i uppdrag att recensera boken. En recension där han självklart passar på att berömma Miki Agerberg för den politiska radikaliteten, att han ställer krav på statliga ingripanden i livsmedelssektorn och pläderar för fettskatt (dock utan att nämna att Agerberg i detta citerar Greider själv).

Så kan slutligen förlaget i sin marknadsföring av ”Ormen i paradiset” citera recensenten Göran Greiders positiva omdömen.

Det är på något sätt både lite gulligt och väldigt talande. Om det illustrerar Göran Greiders storhet eller kulturvärldens litenhet må vara osagt. På söndag postar jag i alla fall min egen recension av ”Ormen i paradiset” här på bloggen.