Folkhälsopolitiken skärskådad i ny Timbrorapport

Det kan tyckas orättvist att skatta hur väl regeringens folkhälsopolitik lever upp till John Stuart Mills klassiska plädering för livsstilsfrihet och en sfär där individen är suverän att fatta egna beslut i ”Om friheten”. Men det här är trots allt en regering där de tre största partierna kallar sig liberala, eller åtminstone socialliberala.

Detta är nu inget de lever upp till. Folkhälsopolitiken kryllar av korporativistiska vansinnigheter som att regeringen uppmuntrar livsmedelsbranschen, organisationer och experter att kollektivt komma överens om portionsstorlekar, marknadsföring och prissättning på matområdet. Politiken styrs av en syn på frivillighet som innebär att folk frivilligt ska fås att leva och välja som regeringen vill. Allt överskuggat av en byråkrati som i praktiken kapar åt sig hela beloppet av exempelvis regeringens storsatsning på föräldrautbildning.

Den som däremot letar efter en suverän sfär där individen har rätt till oinskränkt frihet letar dessvärre förgäves. Folkhälsopolitiken styrs av mål för hur vi ska leva från födseln till äldreomsorgen, i arbetslivet och på fritiden, i bostaden och när vi äter, från vardagsmotion till helgens fest och ända in i sängkammaren.

Om detta har jag skrivit i rapporten ”John Stuart Mill vs den borgerliga regeringens folkhälsopolitik” som är den första av fem rapporter i Timbros serie ”Med ideologiska glasögon” där fem författare använt klassiska tänkare för att ta sig an ett politik- eller samhällsområde. Mer info här.