Äntligen!

Jag efterlyste här om veckan den intellektuelle Per Wirtén. Idag fick jag svar. En utomordentlig liten genomgång av lagvidrigheten i förslaget, att det krävs en konstitutionsdomstol för att hindra den här typen av maktutövning och av den destruktiva allians mellan höger och socialdemokrati som stått bakom lagar av den här typen:

”Sverige har haft ett politiskt mönster där socialdemokrater och moderater kört betongpolitik i samförstånd. Nya kanoner, asylmurar och övervakning har alltid svetsat samman båda poler. Man kan lugnt säga att socialdemokraterna haft en naiv syn på staten som maktutövare.”

Det mest överraskande, menar Wirtén, är att socialdemokratin röstar emot. De förväntar sig att borgerlighetens liberala ledamöter ska gå emot sin övertygelse och driva igenom Bodströmsamhället i alla fall. Snälla, visa att de har räknat fel.