Dagens konflikt skyr ideologisk konflikt

Jesper Nilsson på Dagens konflikt har läst min rapport ”John Stuart Mill vs den borgerliga regeringens folkhälsopolitik”. ”Initierad” är hans smickrande omdöme. Polemiken går dock ut på att det skulle vara ogenomförbart att låta folk själva bestämma över sitt drickande, eftersom det då skulle ”flockas döda kroppar” vid våra vägar.

Den typen av ad hoc-empiri är vanlig och tacksam att ta till mot försök att anföra ideologiska resonemang. Kan man frammana bilden av döda människor finns inte mycket att diskutera. Men till skillnad från den teoretiska spekulation som beställts av Systembolaget och Folkhälsoinstitutet och som Nilsson hänvisar till kan vi konsultera verkligheten. Den ökande alkoholkonsumtionen till trots var dödsolyckorna i trafiken det första halvåret i år de lägsta någonsin. Med något års undantag minskar dödsfallen i trafiken sedan lång tid tillbaka, de har alltså minskat under hela den period som folk ökat sitt drickande.

Detta inte sagt för att bagatellisera rattfylleri eller för att ge sken av något annat än att alkohol i trafiken fortfarande är ett stort problem. Men talet om att det ”flockas döda kroppar” vid våra vägar om folk får bestämma själva över sitt drickande är helt enkelt vare sig sant eller seriöst. Det går att förena liberaliseringar av alkohol med större trafiksäkerhet, särskilt med riktade åtgärder mot dem som kör rattfulla. Och vari ligger det berättigade i att straffa alla dem som sköter sig med skatter och restriktioner, för att några få andra missköter sig?

Det sistnämnda väcker de ideologiska och principiella frågor som Nilsson, lite förvånande kanske, försöker ducka undan. Ser han inga problem med ett allt vidare statligt ansvar för hur människor lever sina liv, eller något utrymme där individen bör vara suverän att fatta egna beslut? Är varje statlig befogenhet något att applådera. Och vad säger han och Dagens konflikt om att dessa paternalistiska restriktioner riktats med alldeles särskild emfas mot exempelvis arbetarklassen?

Det var exempelvis en socialdemokratisk antikrångelvänster i allians med ofta vänsterinfluerade nykterister som 1955 såg till att avskaffa det förnedrande kontrollsystemet kring alkoholen. Motboken med dess inkomstrelaterade ransonering och monopoliserade klass tre-restauranger med höga priser och usel service för arbetare. Paternalismen har alltid haft sin udd riktad mot förment ”svaga grupper” som inte ansetts veta sitt eget bästa.

(Mer om vänstern och paternalismen exempelvis här, här och här)