Förbudsivrare och logik

Jämför följande två resonemang ur den politisk-byråkratiska världen:

Det finns en regel att när det frivilliga användandet uppnått 30 procent så kan man lagstifta.
Och upp till 30 procent är det ännu en bra bit. I dag är hjälmanvändningen bland Sveriges vuxna befolkning låg, bara runt tio procent. Men medvetenheten blir trots allt större och varje år ökar användandet något.
— Jag tror på ny lagstiftning inom några år.”
Anna Gudmundsson på Vägverket i UNT 060419.


”Angående användning av cykelhjälm framhöll utskottet under föregående riksmöte att ifall cykelhjälmsanvändandet inte ökar framöver borde ytterligare åtgärder, inklusive tvingande bestämmelser för vuxna, övervägas.” Betänkande 2006/07:TU6

Så om fler vuxna börjar använda cykelhjälm, då ska det lagstiftas och tvingas på alla. Och om inte fler vuxna börjar använda cykelhjälm, då ska det också lagstiftas och tvingas på alla. Makten har onekligen sin tvingande logik.