Partibidragssocialism

Martin Borgs skriver initierat och bra om moderaternas omsvängning i inställningen till partistöd, som nu betalar sig bra. Så bra att de inte ens själva vet hur mycket pengar de röstat till sig på skattebetalarnas bekostnad, men eftersom användningen av dessa offentliga bidragsmedel inte kontrolleras löper de ingen risk.

Själv kopplade jag partibidragen till processen mot alltmer likriktade partier i en Smedjankolumn för några år sedan:

”Partierna har helt enkelt råd att vara oengagerande i sina budskap. Intäkterna trillar in från statskassan, och beslut om antalet mandat och arvoderade tjänster kan fattas i samförstånd med de andra politikerna. Därför behöver de inte vara omvärldstillvända eller engagera en bredare allmänhet. Socialism är lika förödande för partier som för andra delar av samhället. Det ger oss undermåliga, grå och likriktade alternativ att välja mellan.”

Att moderaterna nu tar ut mer bidrag än någonsin tidigare gör inget för att motbevisa den tesen.