Förebyggande är ingen besparing

I USA lovar den ena presidentkandidaten efter den andra hälsoförbättringar och minskade sjukvårdskostnader genom att förebygga sjukdomar istället för att behandla dem. Rent intuitivt låter det rimligt och bra. Förebyggande låter som att man både slipper att bli sjuk och dessutom sparar pengar, och vem är inte hellre rik och frisk än fattig och sjuk?

Nu har dessa påståenden granskats, och de håller milt uttryckt inte vad de lovar. En studie i New England Medical Journal visar att medan enstaka preventiva åtgärder självklart kan vara effektiva, så finns inga generella kostnadsbesparingar att vänta. Kostnaderna för att behandla och för att förebygga är ofta ganska lika.

Ett blogginlägg av Dr Westby G. Fisher tydliggör också att det inte alltid är gynnsamt för patienten med tidiga upptäckter och förebyggande insatser, noggranna mätningar kan exempelvis förlänga tiden till behandling för den som verkligen behöver det.

Särskilt förebyggande insatser som sker genom olika typer av statlig kontroll och frihetsinskränkningar – exempelvis styra våra mat- och nöjesvanor eller vår livsstil med skatter, förbud och propaganda – borde falla ifrån. Sjukvårdens kärnuppgift förblir att bota sjuka, inte att behandla friska människor och särskilt inte mot deras vilja.

(Via Junkfood Science)