?Sangrian grabbar?

Det finns förbud och det finns förbud. Och så finns det riktigt dumma förbud mot något som inte ens är tillnärmelsevis farligt eller med någon som helst effekt. Competitive Enterprise Institute har listat fem av den senare sortens förbud mot konsumentprodukter i amerikanska delstater, förbud som upprätthållits i modern tid och alltså inte bara är anakronistiska lustifikationer. Bland annat förbud mot sangria, mot att arrangera flera sorters vilda blommor i en bukett (om man inte genomgått för detta syfte avsett test och fått ett tillstånd), och fjädrar (det senare under en lag som förbjuder sexleksaker!).