Förnuft, egoism, kapitalism och en romantisk livskänsla

Blir titeln på höstens skönaste och snyggaste bok. Arton Ayn Rand-texter i urval, från filosofins grunder och ett försvar för förnuft egoism och kapitalism via en rejäl samhällsanalys av allt från den katolska kyrkans syn på sex till en förföljd minoritet som storföretagen, och med en avslutande analys av den fria viljans betydelse för konsten.

Den kommer att finnas i välsorterade boklådor från mitten av oktober, men istället för en releasefest när den kommer tänkte vi låta folk sjunka ner i höstmörkret och läsa och begrunda. Sedan, i vecka 46 10-14 november, tänkte vi ordna lite diskussioner av olika teman. Funderar på en kväll kring ”Det här håller jag inte med om” där det blir tillfälle att dryfta reservationer med en kunnig panel. Så skulle jag vilja ha skarp och intelligent kritik också, i motsats till slentriantuggande från folk som inte läst något eller känner sig tvungna att kufa om perifera detaljer.

(Visst är det lustigt, apropå det senare. Göran Greider är socialist och kollektivist och borde utifrån sin övertygelse ärligt och klart kunna bestrida Rand på varenda grundläggande punkt – etiken, politiken, allt. Ändå ser han sig tvungen att förvanska och bagatellisera, skriva något töntigt och vagt om sina ”intryck” av marknadsföring och markera sitt motstånd mot raka rälsskenor och attraktiva ansikten.)

Förslag på ämnen och personer?