Försöker moderaterna mygla bort sin bäste parlamentariker?

Christofer Fjellner har under sina fem år som moderat EU-parlamentariker satt ett tydligt avtryck. Han har varit något så ovanligt som en politiker som med kraft ägnat sig åt att ifrågasätta lagar och regler, istället för att vilja införa nya. Han har drivit kampen mot överstatligt förmynderi och engagerat sig för ökad frihandel. Samt att han rådigt uppmärksammade och motade försöken att smuggla in en möjlighet att stänga av fildelare från Internet.

För detta har Fjellner belönats med en tydlig andraplats i det moderata provvalet inför EU-parlamentsvalet nästa år. Nu cirkulerar ryktet om att moderaterna centralt är på väg att peta Fjellner ner på icke valbar plats på listan. Unga liberala frihandelsvänner och antipaternalister med örat mot nätdebatten är tydligen inte vad de nya moderaterna vill lansera i EU.

Som i alla angelägna samhällsfrågor finns en grupp på Facebook. Gå med.