Heder åt Anders Björck

Även jag har haft mina skärmytslingar med Anders Björck genom åren. För ett tag sedan skickade jag några tennsoldater för att retas med stats- och värnpliktskramare Björck: ”Politiker som vill styra över viljelösa pjäser som ni disponerar efter eget behag får fortsättningsvis leka med tennsoldater.”

Men jag kan bara instämma med Anders Widén: All heder till Anders Björck för hans markering mot FRA. Tänk om det funnits några riksdagsliberaler med denna känsla för heder och rätt...