Kulturdebatt

Johan Ingerö går i klinch med kulturvänstern och tar sig an Åsa Linderborgs totala bryt (liksom Sanna Rayman).

HAX sammanfattar vad en god kulturpolitik är, dvs ingen alls och Fytne har en bra kommentar på samma tema.

Själv har jag på Neobloggen grottat ner mig lite i den modell för kulturpolitik som regeringen nu valt, En kulturens tomteverkstad.