I Kungsträdgården torsdag och fredag

Stockholm Green Festival torsdag och fredag i Kungsträdgården bjuds inte bara ekologiska nyttigheter, utan även själsligt tuggmotstånd. De frihetliga marxisterna på brittiska Spiked gjorde inför deras valrörelse ett allvarligt och ambitiöst försök att närma sig de djupare frågorna, sådant som frihetens roll och vad vi ska med välfärdsstaten till. Nu lyfts samma frågor in i den svenska valrörelsen.

Jag deltar i de två ovannämnda debatterna. På torsdag kl 13.45 diskuteras personlig frihet och övervakning och på fredag kl 13.00 diskuteras välfärdsstaten utifrån frågan om staten har för stor makt över våra liv. På Spiked finns två eminenta utgångstexter:

Brendan O’Neill Unfettered freedom: the basis of the good society

James Panton What’s so great about the welfare state?

Två andra debatter följer samma tema. En handlar om skola och bildning (ett tema jag delvis diskuterade hos ABF i Almedalen) och Frank Furedi har skrivit en intressant text om varför labourregeringens utbildningssatsning var så misslyckad. Den debatten börjar direkt före välfärdsstatsdebatten på fredagen. Diskussionen om att det skulle vara en plikt att rösta känns mer som en no-brainer, det är klart att vi inte har.