Jaaa! Det blev nej

Irländarna har röstat nej till överstatlighet och godtyckligt politikervälde, nej till EU-konstitutionen Lissabonfördraget. De nyttiga idioterna har redan mobiliserats för att tala om för att inget har hänt, alls inget värt att stanna och titta på, bara några nationella villfarelser och tillfälliga opinionsnycker som inte hade med saken att göra, vänligen cirkulera vidare i överstatlig riktning Lissabon-Bryssel längs den enda vägen, alternativ gives icke.

Smaka på citatet: ”Juridiskt sett är det glasklart att Lissabonfördraget är utkastat eftersom alla 27 länder måste godkänna det. Men jag tror att man väljer att behandla det politiskt. … Det blir troligtvis en ny folkomröstning.” Nej, det är någon syrlig kommentar om någon maktgalen envåldshärskare a la Mugabe. Det är Bryssels korrespondent i SvD, Rolf Gustavsson, som okritiskt återger EU-synen på demokrati, som han även själv delar. Ty något alternativ finns ”egentligen inte”, påstår Gustavsson, och därför gäller ”buisness as usual”, dvs kör över demokratiskt fattade beslut som går emot Bryssels diktat.

Det är så dumt. Det finns naturligtvis inget som säger att EU måste ha fluffiga målformuleringar som ger dem makt och befogenheter över vida politikområden eller en rättighetsstadga full med floskler som knappt på någon punkt fyller verkliga lagars funktioner, dvs avgränsar politikens makt. Vad vi nu skulle med lagar till när EU ändå struntar i dem.

Nåja, låt oss just därför gotta oss åt den irländska trafikolyckan, det blev i alla fall några bucklor på det Lissabonfördrag som EU så småningom vill använda för att köra över oss. (Jo, och så kan man gå med i en grupp på Facebook, gör det.)