Junkfood science

Måste tipsa om bloggen Junkfood Science som drivs av Sandy Szwarc, med erfarenhet som sjuksköterska, assistent vid vetenskapliga test och en examen i biologi. Här finns bland annat en rejäl genomgång av den holländska studie jag skrev om förra veckan som visat att sjukvårdskostnaderna är högre för normalviktiga än för rökare och feta, liksom av den brittiska Foresight-rapporten som förespråkar ha läger och ransonering för feta.

Mest skakade är kanske hennes granskning av fetmakirurgi, tydligen inte alls den framgångshistoria eller det okontroversiella ingrepp som man ibland kan förledas att tro. Omkring var 50:e patient dör, komplikationerna är många, framgångarna gäller framför allt indikatorer som blodtryck etc och inte exempelvis livslängd. Jag kan inte bedöma om allt detta stämmer. En del uppgifter verkar röra tidig kirurgi och alla behandlingar är riskabla i början, och här refereras t ex en studie som tyder på längre livslängd. Men nog manar det till viss eftertanke.

(Tipstack till Mattias)

(Uppdatering: Den studie som ovan sägs visa på ökad livslängd för fetmakirurgipatienter kritiseras av Szwarc här. Bland annat är patienterna utvalda, 70 procent har fallit ifrån och kontrollgruppen har högre ålder. Bland yngre, under 50 år, är dödligheten större bland de opererade än i kontrollgruppen.)