Allianspolitiker ställer kritisk fråga om medicinsk marijuana

”Utan att på något sätt förringa kampen mot narkotikamissbruket anser jag att grov misshandel av ett två veckor gammalt barn rimligen bör medföra en strängare påföljd än att en MS-sjuk person trotsar lagen i tron om att eget bruk av cannabis ska kunna lindra sjukdomen.
Min fråga till justitieministern är sålunda om hon mot denna bakgrund avser att vidta några åtgärder för att se över påföljderna för olika typer av brott.”

Camilla Lindberg, riksdagsledamot (fp), ställer en högst berättigad fråga till justitieminister Beatrice ”Det är en främmande syn” Ask. Det finns fler och bättre synpunkter, som varför man alls straffar en MS-sjuk patient? eller varför man tar ifrån henne fungerande mediciner? eller varför man över huvud taget anser det vara värt organiserad brottslighet, förnedrande utslagning, överfulla fängelser, korrumperad maktutövning, understödd terrorism och farligare droger för att till varje pris hålla på ett förbud mot narkotika? Men att de drakoniskt orättvisa rättspåföljderna nu tas upp i riksdagen är en bra början.