Liberaler på terrorlista

”EU snabbehandlar åtgärder mot terrorism. … som terrorister räknas ”grupper som har till syfte att allvarligt förändra … den politiska, ekonomiska eller sociala strukturen i ett land”. Med tanke på dagens översvällda välfärdsstater och klåfingriga politiker skulle jag ta det som en förolämpning att inte hamna under den definitionen. Sätt mig överst på listan!”

skrev jag i Smedjan-kolumnen ”Staten är fortfarande frihetens fiende” (nov 2001) i en kritik av försöken till statlig maktexpansion i svallvågorna efter 9/11.

Nu har åtminstone den expansiva statsmaktens apologeter gått min önskan till mötes. På Facebook har gruppen ”Terroristförklara Timbro” bildats. Anledningen är bland annat att Timbro hyser misshagliga åsikter om ”välfärden”, med vilket de förmodligen menar välfärdsstaten. Hade de här kufarna haft en hemlig polis till förfogande hade jag förmodligen meriterat mig för en file (det brukar räcka med en artikel eller rapport för att vara ”Timbro-anknuten”. Jag har två böcker och är på den tredje.).

Det vore inte första gången liberala åsikter ”terroristförklaras” i Sverige. Salig Sven Rydenfelt, som ihop med Janerik Larsson avslöjade SÄPO:s åsiktsregistrering i boken ”Säkerhetspolisens hemliga register” 1966, fanns själv registrerad som ”kritiker av välfärden” på grund av sina ”extremliberala” idéer (Intervju med denne fantastiske man här.)

Nu trampar alltså ytterkantsvänster som Erik Wijk i SÄPO:s stövelspår. Historien är inte utan ironi.