Med dubbla måttstockar

Hugo Chavez förslag till socialistisk konstitution röstades lyckligtvis ner med knapp marginal i folkomröstningen. SvD har en i sammanhanget intressant ledarkommentar. De konstaterar att det förmodligen var Chavez nyligen införda restriktioner på sprit, cigaretter och skönhetsoperationer som fällde avgörandet och att det hela blev en omröstning om Chavez själv, inte om de konstitutionella förslagen om sextimmars arbetsdag, underlättande för staten att konfiskera privategendom och ökad politisk kontroll över riksbanken.

Ponera nu att Chavez skulle få för sig att strunta i resultatet med hänvisning till att folk lät sig påverkas av andra faktorer. Tror ni att SvD skulle släta över en sådan sak och uppmana Venezuelanerna att gå vidare? Ponera att Chavez skulle driva igenom sin socialistiska konstitution utan ny folkomröstning. Skulle SvD då kalla det hela ”ett lyckligt slut” eller berömma Chavez som ”en fullfjädrad taktiker
för att ha undvikit folkomröstning?

Nej, det tror inte jag heller. SvD hade förmodligen, och med rätta, kritiserat Chavez som en maktfullkomlig antidemokrat vid ett sådant agerande. Frågan är bara varför de har en helt annan måttstock när det gäller EU:s försök att genomdriva en socialistisk konstitution i strid med folkomröstningsresultat och opinioner.