Mera McGovernsk antipaternalism

Via Reason får jag reda på att demokraten George McGovern varit en uttalad motståndare till förmynderi ganska länge. I en minst lika bra artikel som den jag skrev om, varnar  han redan 1997 för ett samhälle som håller på att falla sönder, inte följande etnicitet, inkomst eller ålder, utan efter paternalism: vad vi anser vara bäst för varandra.

McGovern, som själv förlorat sin dotter pga alkoholism, försvarar likafullt vuxna människors rätt att njuta av alkohol och generaliserar detta resonemang till alla former av nöjen och fritidssysselsättningar. Viljan att reglera andra människors liv och vanor kommer från både höger och vänster, men McGovern gör sig till talesman för dem som inte vill låta vare sig en tyrannisk majoritet eller en högljudd minoritet diktera hur andra lever sina liv:

”Medan de val vi träffar kanske är dumdristiga och självdestruktiva – bumgyjump är mitt favoritexempel på ren galenskap – är den överordnade principen fortfarande att vi inte kan tillåta detaljstyre av varandras liv.”