Murdebatt

På Neobloggen har jag skrivit två längre inlägg om murar. Det första är en introduktion och utveckling av Neo nummer 5 – 2009 som hade tema: Riv murarna! Det andra är en replik på Dick Erixons försvar för vissa murar och gränshinder.

Hans Lindströms karikatyr är kul i sammanhanget eftersom diskussionen har kommit att handla mycket om Israels murbyggen, som oavsett vad man tycker reser svåra frågor. Dessutom skapade bilden när den publicerades en upprörd karikatyrdebatt där DN fick ta emot vildsinta anklagelser om ”antisemitism”, vilket visar att muslimer inte har monopol på organiserad exploatering av förföljelsemani.

Debatten i kommentarsfälten på Neo har varit befriande fri från den typen av övertramp och på det hela taget varit informativ och saklig.