Myndigheterna vet vad som är roligt

Ingerö har redan vederbörligen slaktat folkhälsobyråkratins idé om nolltolerans mot alkohol (okritiskt återgiven i förmyndarorganet SvD, var annars?) i samband med skolavslutningar. Allt för att det enligt någon byråkrat är ”roligare utan fylla”, ja och för att det officiella hyckelsverige har åldersgränser vida över dem vi egentligen betraktar som rimliga och naturliga. Allvarligt: Vem tycker inte att gymnasister, om de så önskar, ska kunna dricka alkohol när de tar studenten?

Men för folkhälsobyråkraterna är det alltså nolltolerans som gäller. En lärare i min närhet noterade att hon tydligen tvångsrekryterats som övervakare av studenternas fester, på vad som enligt arbetsbeskrivningen är hennes fritid. Folkhälsobyråkraten Lisen Sylwans idé om en lyckad avslutningsfest lyder nämligen: ”att så många vuxna som möjligt ska involveras. Skolpersonal och föräldrar ska vara med på festerna. Polisen ska vara ute tidigt på avslutningsdagen och hälla ut alkohol som de hittar hos ungdomar.” Folkhälsoinstitutets partygrogg: Blanda lika delar övervakning, misstro och repression, späd ut med förmaningar efter behag.

Nolltoleransidén är också korkad för att all information om hur man dricker blir ett brott mot policyn. Själv tycker jag det vore klokare att skolan försökte se till att kvällen inte slutar med att folk ligger och kalvar i buskarna vid halåttasnåret eller dricker fulgrogg av okänd styrka, utan att alkoholen brukas som den bör, av den som vill, i rimliga mängder för att förhöja festen. Men för tant Nolltolerant och Farbror Blå finns ingen skillnad. Det är roligare så – annars…