Myrdals I: Lång artikel i Neo

”Så mycket kan vi lära av befolkningsfrågan att även om statliga utredningar och enig expertis slår fast att något är ett stort problem, behöver det inte nödvändigtvis vara så. Och även om en bred politisk majoritet anser att vi behöver ett omfattande politiskt åtgärdsprogram för att lösa det påstådda problemet, är det inte självklart att vi gör bäst i att foga oss och lyda.”

I det aktuella nummer 5 av magasinet Neo har jag en längre artikel om Alva och Gunnar Myrdals förmyndarideologi, och hur mycket av denna som faktiskt överlevt in i våra dagar. Det är berättelsen om hur selektiva fakta växer till en allomfattande hotbild, förstärkt av en syn på enskilda människor som inkapabla och staten som rationalitetens instrument. Också om hur Myrdals syn på ideologi idag främst omfattas av moderaterna, både nya och gamla, och hur andra Myrdalska idéer på 1980-talet återkommer som konservativ parodi.

Artikeln finns inte på nätet. Köp tidningen!