? men inte för dem?

”Samtidigt är vi måna om att stå upp för den yttrandefrihet som är grundlagsfäst och som är naturlig för oss

kommenterar Fredrik Reinfeldt att totalitära länder kritiserar att Nerikes Allehanda publicerat Lars Vilks rondellhundsteckningar. Det kan låta som ett starkt försvar för yttrandefriheten, men i praktiken försvaras den bara som en svensk sedvänja, inte som universell rättighet som självklart borde gälla även i Iran och Pakistan.

En olycklig formulering? Skulle inte tro det. Fredrik Reinfeldt förde samma resonemang i somras när Kinas diktator var på besök. Mänskliga rättigheter reducerades till något vi svenskar ”gillar”, inte något vi hävdar ska gälla även i den kinesiska diktaturen (påpekat av Johan Norberg här).

Fredrik Reinfeldt är en utpräglad pragmatiker som både vill framstå som en stark försvarare av rättigheter och undvika att stöta sig med diktaturer och förtryckare. Utöver det skamliga i att likställa dessa två mål och att han därigenom misslyckas med att förstå och försvara grundläggande rättigheter, är frågan om han ens lyckas hålla diktatorerna på gott humör. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar.