Myten om de korkade väljarna

”Under mandatperioden 2002-2006 har vi i Sverige haft en socialdemokratisk enpartiregering.” Det är alltså frågan från SOM-institutet som över hälften av de tillfrågade valde att passa i, alternativt svarade fel på. Istället för att springa med drevet, dra slutsatsen att en majoritet av väljarna var okunniga om vem som styrde landet och yla om avskaffad rösträtt för populasen, låt oss stanna upp och kritiskt granska frågan och frågeställaren.

Forskaren Sören Holmberg kallar frågan ovan ”en enkel kunskapsfråga”. Det finns komplicerande faktorer, framför allt det tekniska begreppet ”enpartiregering”. Hur ofta talades det om Sveriges enpartiregering 2002-2006? Mycket sällan skulle jag säga. I regeringskritisk retorik förekom förvisso begreppet ”enpartistaten”, men det är inte samma sak. När då en frågeställare hoppar fram och frågar folk om Sverige mellan det här och det här årtalet hade en enpartiregering, är det något helt annat än frågan vilket parti som regerar landet. Hade man frågat det sistnämnda hade svaret naturligtvis blivit radikalt annorlunda. Närmsta tunnelbanefyllo visste att det var Persson och sossarna som styrde landet 2002-2006, det har jag högljudda empiriska belägg för.

Detta vet naturligtvis Sören Holmberg, eller borde veta eftersom han arbetar med opinionsundersökningar. Frågan blir därför varför SOM-institutet valt att krångla till frågan. Det verkar som om de velat ha ett utslag som framställde väljarna i gemen som okunniga, eller åtminstone ett dramatiskt resultat som skulle vara gångbart i medierna. Greppet känns igen från exempelvis den kritiserade studien Slagen dam som ackumulerade alla former av våld under väldigt lång tid till en dramatisk procentsiffra över ”mäns våld mot kvinnor”. Särskilt seriöst är det inte. Och man undrar varför en respekterad institution som SOM-institutet använder sig av sådana enkla grepp, ja rentav underblåser den krystade slutsatsen om okunniga väljare i sina egna kommentarer.

Att frågan var klurigare än vem som regerade landet illustreras kanske bäst av tidningen Expressen. Samtidigt med att de rapporterar att ”Varannan svensk vet inte vem som regerar” ställer de kunskapsfrågan ”Vilka regerade innan valet?”. Alternativen är ”Vänsterblocket” och ”Alliansen”. Båda svaren är fel enligt SOM-institutets tekniska fråga. Regerade gjorde socialdemokraterna ensamma. Förvisso med stöd i riksdagen av mp och v, ett samarbete som var närmare och mer formaliserat än någonsin tidigare. Ska vi därav dra slutsatsen att Expressen inte vet vem som styrde landet? Ska vi avskaffa rösträtten för deras okunniga politiska journalister och krönikörer?

Eller ska vi inse att myten om de okunniga väljarna var en tidningsanka planterad av forskare som dragit förhastade slutsatser av en flerbottnad fråga.