Naiv tillväxtoptimism

”en effekt av tillväxtfilosofin är exempelvis växthuseffekten”

Dalademokratens bokrecensent på kultursidan ger sig i kast med naturvetenskapen inspirerad av en haveristisk bok om att tillväxt är dåligt, ja omöjligt. Basfakta: Atmosfärens naturliga växthuseffekt är nödvändig för mänskligt liv på jorden, den förutan skulle vi haft 33 grader kallare på jorden. Tillväxten ligger bakom många av människans goda levnadsvillkor, men knappast detta.

Är man bara ”engagerad” på den teknik- och livsfientliga sidan kommer man tydligen undan med hur grunda kunskaper som helst om själva miljön.