Nyliberalism på frammarsch

På 1990-talet drevs svartklubbar av nyliberala kamporganisationer (och av politiska ungdomsförbund, men så har det alltid varit). Nu noterar jag att denna friska civila olydnad mot nitiska alkohollagar spritt sig ända in i traditionellt s-anknutna Hyresgästföreningen. Skål och välkomna i kampen, kamrater.