Obscent

Har till och från bläddrat i boken Prohibitions, som man på länken kan ladda ner gratis. Kapitlet om pornografi innehöll vissa nyheter för mig. Att definitionen av obscenitet är så vag att det urholkar rättssäkerheten och skapar totalt godtycke över vad som är tillåtet eller inte kan man ju räkna ut, men det är intressant att konstatera hur detta används.

En ironi i sammanhanget är att feminister som Andrea Dworkin kämpat för att förbjuda pornografi. Ironiskt därför att yttrandefrihet skyddar utsatta grupper, medan censur alltid använts för att komma åt dessa. Den första obscenitetslagen i USA (från 1873) användes flitigt mot feminister och preventivmedelsförespråkare. När filmcensuren kom var vanliga teman att censurera sådant som hade med sexualitet och fortplantning att göra.

Det land som infört Andrea Dworkins vidsträckta definition av pornografi i sina obscenitetskriterier, Canada, har sedan dess ägnat sig åt hetsjakt på homosexuellas pornografi, samt hindrat spridning av ett antal akademiska verk i detta ämne. En av de första böckerna att tas i beslag av den kanadensiska tullen var rentav skriven av … Andrea Dworkin.