Om du tror på Europa, sänk Lissabonfördraget

”Those who are devoted to European ideals must take a more critical stance on the EU. It is not good enough to point up the EU’s ‘democratic deficit’ or its bureaucratic practices. We need to put forward a compelling case for holding a referendum on the Lisbon Treaty, and for its rejection by the people.”

En av mina favoritmarxister, sociologen Frank Furedi, skriver i Spiked om eliternas demokratiförakt, om politikernas vilja att delegera makt till överstatliga institutioner som inte kan ställas till svars och om behovet av en verklig, EU-kritisk, debatt om vad Europavisionen innebär. Att ta sin början med att rösta ner EU-konstitutionen/Lissabonfördraget.